Ελαστικά προφίλ

Ένας ακόμη τομέας της παραγωγής μας είναι τα προφίλ διαφόρων εφαρμογών και χρήσεων, όπως τα ελαστομερή προφίλ θυρών και ανθρωποθυρίδων, προφίλ στεγανοποίησης, σιλικονούχα προφίλ κλιβάνων ή τροφίμων, προφίλ συγκράτησης και προώθησης, προστατευτικά προφίλ και μεγάλη ακόμα γκαμα άλλων εφαρμογών.

Ελαστικά προφίλ για διάφορες χρήσεις όπως κουφώματα, έπιπλα κ.λ.π.
Ελαστικά προφίλ για διάφορες χρήσεις
όπως κουφώματα, έπιπλα κ.λ.π.
Σιλικονούχα προφίλ για βιομηχανικές χρήσεις
Σιλικονούχα προφίλ για βιομηχανικές χρήσεις
Ελαστικά προφίλ στεγάνωσης, προώθησης κ.λ.π.
Ελαστικά προφίλ στεγάνωσης, προώθησης κ.λ.π.
Back to top