Τρείς γενεές πείρα

Tο 1932 ξεκίνησε η υλοποίηση της ιδέας του Θωμά Κουτρούκη, έχοντας ως επιχειρηματική βλέψη την κατασκευή ελαστικών ειδών κυρίως στον τομέα της υπόδησης, αντικείμενο στο οποίο και για πολλά χρόνια δραστηριοποιήθηκε.

Το 1955 ήταν η χρονιά του μεγαλύτερου υιού της οικογένειας, Δημητρίου Kουτρούκη, να αναλάβει την διεύθυνση της εταιρίας, γυρνώντας σελίδα. Μετά από διάφορα στάδια ενασχόλησης γύρω από τα ελαστικά προϊόντα, διευρύνει τις δυνατότητες του εργοστασίου ώστε να παράγει πάσης φύσεως ελαστικές κατασκευές και καταφέρνει σύντομα να εδραιωθεί ανάμεσα στους βασικότερους κατασκευαστές ελαστικών ειδών στη Βόρειο Ελλάδα.

Η ιστορία της οικογενειακής επιχείρησης συνεχίστηκε και το 2002 ο Γεώργιος Κουτρούκης διαδέχτηκε τον Δημήτριο, αποτελώντας την τρίτη γενεά, με σκοπό να συνεχίσει με επιτυχία την παράδοση των προκατόχων του και να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο χώρο των ελαστικών ειδών, με βάση τη ζήτηση και τις ανάγκες των πελατών.

Back to top